สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

  • ภาคปกติ เปิดให้ประเมินเทอม 3/2562  และประเมินย้อนหลัง เทอม 2/2562 และเทอม 1/2562
  • ภาคกศ.ปช. เปิดให้ประเมินเทอม 2/2562  และประเมินย้อนหลัง เทอม 1/2562 และเทอม 3/2561

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2563
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์  >> คลิกที่นี่ <<

 

วันที่เผยแพร่ 09 มิถุนายน 2563
โดย Chirapong.R