สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

รายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 16 มีนาคม 2564

นักศึกษาที่มีผู้รายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบอนุมัติจบวันที่ 16 มีนาคม 2564  

ค.บ. เกียรตินิยม ค.บ.

***และให้ติดตามประกาศการเข้าปัจฉิมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/reg.nrru

วันที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564
โดย Jok3z