สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคกศ.ปช. เทอม 1/2563 และ ภาคปกติ
ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้

  • เทอม 1/2563 
  • เทอม 3/2562
  • เทอม 2/2562

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

วันที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
โดย Chirapong.R