สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

รายชื่อบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร (ปี 2559-2560)

รายชื่อบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.)
 
<< ตรวจสอบรายชื่อ >>
<< กำหนดการซ้อม >> << ตารางแยกซ้อมตามที่ปรึกษา (อัพเดทข้อมูลใหม่ 30/8/62) >> << ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต >>
<< รายละเอียดการจอง/เช่าชุดครุยและสูท >> << ใบสั่งจอง >>
 
 
 
** ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวลงทะเบียนยืนยันเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร **
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562
ได้ที่ http://apro.nrru.ac.th/degrees/detail/graduateConfirm.php 
คู่มือการใช้งาน  <<ระบบยืนยันการเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร>>
และ
กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่  www.mis.nrru.ac.th/job

วันที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2562
โดย admin2