สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

รายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 8 มกราคม 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งได้ตามลิงค์ด้านล่าง

  • รายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 8 มกราคม 2564   >>   
  • รายชื่อกลุ่มมีปัญหาไม่สามารถจัดส่งได้ รอบอนุมัติจบวันที่ 8 มกราคม 2564  >>    

** กลุ่มที่มีปัญหาในการจัดส่ง ให้เข้ามาติดต่อตามวันที่กำหนดเท่านั้น **

วันที่เผยแพร่ 31 มกราคม 2564
โดย Chirapong.R