สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคปกติ เทอม 2/2563

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ เฉพาะภาคปกติ เทอม 2/2563
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้

  • เทอม 1/2563 
  • เทอม 3/2562

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 

วันที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2564
โดย Chirapong.R