สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2562 ออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาที่จะพระราชทานให้ใหม่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในโอกาศต่อไป

วันที่เผยแพร่ 26 กันยายน 2562
โดย admin2