สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

เปิดประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2