สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการปัจฉิมนิเทศผ่านระบบ รอบอนุมัติวันที่ 5 พ.ค. 2563

  1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนที่ยังไม่เข้าปัจฉิมและยังไม่รับเอกสารทางการศึกษาเท่านั้น 
    เข้าชมวิดีทัศน์ ทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/graduate/ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  2. พิมพ์ใบผ่านการปัจฉิมนิเทศทางระบบ และนำมายื่นเพื่อรับเอกสารทางการศึกษา ในวันที่กำหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนการรับเอกสารทางการศึกษาตามประกาศที่แนบ
    >> กำหนดการและรายละเอียด <<

วันที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2563
โดย Chirapong.R