สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

นักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลจัดส่งเอกสาร รอบจบวันที่ 16 มีนาคม 2564

นักศึกษารอบจบวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.เป็นต้นไป เอกสารที่ใช้รับมีดังนี้

  1. ใบเสร็จการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประชาชน, หรือใบขับขี่ เพื่อแสดงตัวตน
    *** แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ***

วันที่เผยแพร่ 07 เมษายน 2564
โดย Chirapong.R