สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา (สำเร็จการศึกษา 8 ต.ค. 2562)

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ให้มารับเอกสารทางวิชาการ ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร9 ชั้น1

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2562
โดย Jok3z