สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แจ้งกำหนดการชำระค่าเทอม

24 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา

  • ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
  • ภาค กศ.ปช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หากนักศึกษาไม่พร้อมชำระในระยะเวลาที่กำหนดให้ติดต่อยื่นความประสงค์ขอเลื่อนชำระค่าบำรุงการศึกษา
ที่งานทะเบียนอาคาร 9 ชั้น 1 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

วันที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2563
โดย Chirapong.R