สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการทำโครงการราชภัฏเสริมโอกาส เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงาน

และมีทุนทรัพย์ใรการศึกษา โดยศึกษาเรียนรู้ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

<< รายละเอียดการสมัคร >>

วันที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2561
โดย admin2