สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ภารกิจผู้อำนวยการ

ประจำเดือน มกราคม 2564

  • 16 ม.ค. 2564 08.40 - 16.20 น. สอนภาค กศ.ปช. และ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
  • 19 ม.ค. 2564 13.30 - 16.20 น. ประชุมสภาวิชาการ
  • 21 ม.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนภาค ปกติ
  • 22 ม.ค. 2564 13.30 - 16.20 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
  • 23 ม.ค. 2564 07.00 - 08.00 น. รวมงานแต่ง จนท. สำนักวิทยบริการ
  • 23 ม.ค. 2564 08.40 - 16.20 น. สอนภาค กศ.ปช. และ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
  • 28 ม.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนภาค ปกติ
  • 30 ม.ค. 2564 08.40 - 16.20 น. สอนภาค กศ.ปช. และ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2