สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564

          ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ ตัวแทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบันได้เข้าอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ