แบบฟอร์ม (ยืนยันผู้มาขอร่วมรับปริญญา)

แจ้งเตือน !

ยังไม่ถึงช่วงกำหนดลงทะเบียน หรือสิ้นสุดการลงทะเบียนยืนยันเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร.

ตารางข้อมูล (รายชื่อบัณฑิต)