situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแจ้งที่อยู่จัดส่งเอกสาร (รอบอนุมัติ 26 ต.ค. 2565)

   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 148 คนในการนี้ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

       1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่งานทะเบียนอาคาร 31 ชั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือ
หากไม่สะดวกเข้ามารับเอกสาร สามารถแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสารทางเว็บไซต์ “แจ้งที่อยู่ของผู้รับเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์” ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
       2. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกรายละเอียดของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทางเว็บไซต์ "ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์" และให้ติดตามกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
ได้ที่เฟซบุ๊ก กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       3. ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ทั้งนี้ การคืนเงินประกันของเสียหาย จะคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นและหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามกองคลัง
โทร. 044-272818 หรือ ทางเฟซบุ๊ก กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      4. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก) ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามขั้นตอนที่ 2 และให้ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2

      มหาวิทยาลัยจะเริ่มจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เอกสารที่ส่งไปประกอบด้วย
ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ

      กรณีบัณฑิตท่านใด ต้องการใช้เอกสารเร่งด่วน สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ "ดาวน์โหลดเอกสารทางการศึกษา"
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เอกสารลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารได้ทางเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
เมนู “ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา”

     หมายเหตุ กรณีเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ส่งไม่ถึงปลายทาง เนื่องจากความผิดพลาดในการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้องให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯฃและงานทะเบียน
เพื่อขอรับด้วยตนเองและต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วันที่เผยแพร่ 07 พฤศจิกายน 2565
โดย sangpetch