situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สถิติ/บริการสารสนเทศ

◉ สถิติผู้มารับบริการ

          ► ประจำปี 2567
              - มกราคม 2567
              - กุมภาพันธ์ 2567
              - มีนาคม 2567
              - เมษายน 2567
              - พฤษภาคม 2567
              - มิถุนายน 2567 
              - กรกฎาคม 2567
              - สิงหาคม 2567
              - กันยายน 2567
              - ตุลาคม 2567
              - พฤศจิกายน 2567
              - ธันวาคม 2567
              - ภาพรวมประจำปี 2567


          ► ประจำปี 2566
              - มกราคม 2566
              - กุมภาพันธ์ 2566
              - มีนาคม 2566
              - เมษายน 2566 
             
- พฤษภาคม 2566 
              - มิถุนายน 2566 
              
- กรกฎาคม 2566
              - สิงหาคม 2566
              - กันยายน 2566
              - ตุลาคม 2566
              - พฤศจิกายน 2566
              - ธันวาคม 2566
              - ภาพรวมประจำปี 2566
          ► ประจำปี 2565
            
   - มกราคม 2565 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถาการณ์ Covid 19)
              - กุมภาพันธ์ 2565 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถาการณ์ Covid 19)
              - มีนาคม 2565 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถาการณ์ Covid 19)
              - เมษายน 2565 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถา
การณ์ Covid 19)
              - พฤษภาคม 2565 
             
- มิถุนายน 2565 
              - กรกฎาคม 2565
              - สิงหาคม 2565
              - กันยายน 2565
              - ตุลาคม 2565
              - พฤศจิกายน 2565
              - ธันวาคม 2565
              - ภาพรวมประจำปี 2565

          ► ประจำปี 2564
              - มกราคม 2564
              - กุมภาพันธ์ 2564
              - มีนาคม 2564
              - เมษายน 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              - พฤษภาคม 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              -
 มิถุนายน 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              -
 กรกฏาคม 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              - สิงหาคม 2563  (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถาการณ์ Covid 19)
             
กันยายน 2563 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถาการณ์ Covid 19)
              - ตุลาคม 2563 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถา
การณ์ Covid 19)
              - พฤศจิกายน 2563 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถา
การณ์ Covid 19)
              - ธันวาคม 2563 (บริการออนไลน์ เนื่องจากสถา
การณ์ Covid 19)
              - ภาพรวมประจำปี 2564

          ► ประจำปี 2563
               - มกราคม 2563
               - กุมภาพันธ์ 2563
               - มีนาคม 2563
               - เมษายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
               - พฤษภาคม 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
               - มิถุนายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
               - กรกฎาคม 2563
               - สิงหาคม 2563
               กันยายน 2563
               - ตุลาคม 2563
               - พฤศจิกายน 2563
               - ธันวาคม 2563
               - ภาพรวมประจำปี 2563

          ► ประจำปี 2562
               - กันยายน 2562
               - ตุลาคม 2562
               - พฤศจิกายน 2562
               - ธันวาคม2562
               - ภาพรวมประจำปี 2562

 

◉ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การให้บริการ

     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2566 (รายละเอียดข้อมูล) 
     
-
 รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2565 (รายละเอียดข้อมูล) 
     
-
 รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2564 (รายละเอียดข้อมูล) 
     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2563 (รายละเอียดข้อมูล)  
     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2562 (รายละเอียดข้อมูล)
     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2561 (รายละเอียดข้อมูล)
 

◉ ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2566 (รายละเอียดข้อมูล)     ภาคเรียนที่ 2/2566 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2565 (รายละเอียดข้อมูล)     ภาคเรียนที่ 2/2565 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2564 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2563 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2561 (รายละเอียดข้อมูล)                        
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2560 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2559 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2558 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2557 
(รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2556 
(รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2555 
(รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2554 (รายละเอียดข้อมูล
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2553 (รายละเอียดข้อมูล