situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

► ประชุม กบ. ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


► ประชุม กบ. ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 23 มกราคม 2567)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้งที่ 13/2566 (วันที่ 26 ธันวาคม 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้งที่ 12/2566 (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

► ประชุม กบ. ครั้งที่ 11/2566 (วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

► ประชุม กบ. ครั้งที่ 9/2566 (วันที่ 26 กันยายน 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

p>► ประชุม กบ. ครั้งที่ 8/2566 (วันที่ 29 สิงหาคม 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้งที่ 7/2566 (วันที่ 25 กรกฏาคม 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุม กบ. ครั้งที่ 6/2566 (วันที่ 27 มิถุนายน 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุม กบ. ครั้งที่ 5/2566 (วันที่ 6 มิถุนายน 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ประชุมเวียน (วันที่ 2 มิถุนายน 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. 4/2566 (วันที่ 25 เมษายน 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 5 เมษายน 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 3/2566 (วันที่ 28 มีนาคม 2566)

ี้

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2566 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2566 (วันที่ 24 มกราคม 2566)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 11/2565 (วันที่ 27 ธันวาคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 10/2565 (วันที่ 26 ตุลาคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 8/2565 (วันที่ 23 สิงหาคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 7/2565 (วันที่ 26 กรกฏาคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 6/2565 (วันที่ 28 มิถุนายน 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 5/2565 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 4/2565 (วันที่ 25 เมษายน 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 3/2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2565 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2565 (วันที่ 25 มกราคม 2565)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

2564

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 13/2564 (วันที่ 28 ธันวาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 12/2564 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 11/2564 (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 10/2564 (วันที่ 28 กันยายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 9/2564 (วันที่ 24 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริระดับปริญญาตรีญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. (นัดพิเศษ) (วันที่ 3 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริระดับปริญญาตรีญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


► ประชุม กบ. ครั้ง 7/2564 (วันที่ 6 กรกฏาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 6/2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 5/2564 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 19 เมษายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 16 มีนาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2564 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2564 (วันที่ 8 มกราคม 2564)

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 13/2564 (วันที่ 28 ธันวาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 12/2564 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 11/2564 (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 10/2564 (วันที่ 28 กันยายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 9/2564 (วันที่ 24 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริระดับปริญญาตรีญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. (นัดพิเศษ) (วันที่ 3 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริระดับปริญญาตรีญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


► ประชุม กบ. ครั้ง 7/2564 (วันที่ 6 กรกฏาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 6/2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 5/2564 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 19 เมษายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 16 มีนาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2564 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2564 (วันที่ 8 มกราคม 2564)

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

2563

► ประชุม กบ. ครั้ง 11/2563 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 10/2563 (วันที่ 6 ตุลาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 9/2563 (วันที่ 1 กันยายน 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 8/2563 (วันที่ 13 สิงหาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 6/2563 (วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


► ประชุม กบ. ครั้ง 5/2563 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 3/2563 (วันที่ 3 มีนาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2563 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2563 (วันที่ 7 มกราคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

► ประชุม กบ. ครั้ง 12/2562 (วันที่ 4 ธันวาคม 2562)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 (วันที่ 1 มีนาคม 2567)

 วาระประชุมวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

 วาระประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 5 มกราคม 2567)

 วาระประชุมวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 (วันที่ 1 ธันวาคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 (วันที่ 6 ตุลาคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 (วันที่ 6 กันยายน 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 (วันที่ 4 สิงหาคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (วันที่ 7 กรกฏาคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 (วันที่ 7 มิถุนายน 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 3 มีนาคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 6 มกราคม 2566)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 2 กันยายน 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 5 สิงหาคม 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต
 

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 1 กรกฏาคม 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต
 

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 3 มีนาคม 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต


► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 7 มกราคม 2565)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 3 กันยายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 6 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 9 กรกฏาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 4  มิถุนายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 7  พฤษภาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ประชุมเวียน (วันที่ 21 เมษายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 17 มีนาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 19  มกราคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 11 กันยายน 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 13 มีนาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

  วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 10 มกราคม 2563)

    วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 (วันที่ 15 มีนาคม 2567)

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 19 มกราคม 2567)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2566 (วันที่ 15 ธันวาคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2566 (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566 (วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 (วันที่ 15 กันยายน 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 (วันที่ 18 สิงหาคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 (วันที่ 21 กรกฏาคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 (วันที่ 16 มิถุนายน 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 (วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 (วันที่ 21 เมษายน 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 17 มีนาคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 20 มกราคม 2566)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 16 กันยายน 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 18 สิงหาคม 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 22 กรกฏาคม 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 17 มิถุนายน 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 22 เมษายน 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 18 มีนาคม 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 21 มกราคม 2565)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 (วันที่ 17 ธันวาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 17 กันยายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 20 สิงหาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 16 กรกฏาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 18 มิถุนายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 23 เมษายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 19 มีนาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 22 มกราคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 18 กันยายน 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 21 สิงหาคม 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 20 มีนาคม 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 17 มกราคม 2563)

    วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก