situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ M รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

   ตามที่รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้พิจารณาให้ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องจากมีนักศึกษาบางรายขาดสอบปลายภาคหรือมีผลการเรียนเป็น  “ M ” จึงขอให้นักศึกษายื่นขอแก้ผลการเรียน และเข้าสอบแก้ไขตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ลำดับที่

รายวิชา

วันที่ - เวลา

ห้องสอบ

1

คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ (061301)

17 ม.ค. 2567
เวลา 15.00 - 17.00 น.

32.03.08

วันที่เผยแพร่ 08 มกราคม 2567
โดย sangpetch