situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การรับเอกสารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบอนุมัติ 26 ก.ย. 2566)

   ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 12 คน มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับเอกสารการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2
  2. ให้บันทึกรายละเอียดของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทางเว็บไซต์ "ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์"  และให้ติดตามกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   บัณฑิตที่ต้องการใช้เอกสารการศึกษาเร่งด่วน สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ "ดาวน์โหลดเอกสารทางการศึกษา" ตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2566
โดย sangpetch