situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงอาชีพและตลาดการรองรับงาน ในปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ/หลักสูตร เพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนและระยะเวลาการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
          - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” จังหวัดนครราชสีมา ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคณะครู นักเรียน สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน 
          - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ” (ONE CLASS ONE PROJECT WORK) ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน 
          - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “Open House เปิดบ้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ งานอาชีพ 50 ปี ขามสะแกแสง” ณ อาคารโดมสมประสงค์ โรงเรียนขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน 
          - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “เปิดบ้านมหิศราธิบดี MT Open House 2023 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน