situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน NRRU Open House 2023

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ NRRU Open House 2023 และการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน NRRU Open House 2023  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือการจัดเตรียมงานและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายในงาน NRRU Open House 2023 ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครูแนะแนวได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการคูปองหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567 รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายและมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย