situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15 ภาคการศึกษาที่ 2/2566

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15  ภาคการศึกษาที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน  โดย นายสมชาย นวนกลาง  นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  การบรรยายเรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาและการติดต่อรับเอกสารทางการศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดย นางสาวเพิ่มศิริ  ศิริพร  และนางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง  เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวนทั้งสิ้น 291 คน จาก 5 คณะ