situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงอาชีพและตลาดการรองรับงานในปัจจุบัน ในการนี้
มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300-400 คน โดยได้รับแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ/หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจเพื่อรับทราบรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนและระยะเวลาการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
          • วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
          • วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา