situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดสอบสัมภาษณ์และวัดทักษะความสามารถภาคปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567 ผลการดำเนินงานพบว่า มีผู้เข้ารับการประมวลผลและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 917 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน คิดเป็นร้อยละ 88.51 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกทางเว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th ในวันที่ 30 เมษายน  2567 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หรือ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และให้มารายงานตัวการเป็นนักศึกษาในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ต่อไป