situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

NRRU Best Practice 2023

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้จัดให้มีกิจกรรมนำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี  NRRU Best Practice 2023 ณ ห้องประชุมคุรุมิตร คณะครุศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 38 ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “ระบบการขอรับบริการจัดส่งปริญญาบัตรผ่านบริการขนส่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำนักฯ ได้พัฒนาจากภารกิจหลักของสำนักฯ และได้มีแนวคิดในการจัดการความรู้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในการบริหารจัดการด้านงานบริการในการสร้างนวัตกรรมการบริการขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการขอรับปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบวิธีและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการให้บริการดังกล่าว
          ในการนี้ ผลการประกวดรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023 กลุ่มการบริหารจัดการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบัตร