situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

          ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 12 กันยายน 2566 และกำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
         วันที่ 7-9 กันยายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานคณะกรรมกลางการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรรับรายงานตัวบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้าพิธีซ้อมฝึกซ้อม จัดทำรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นปัจจุบันและมอบให้คณะกรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต คณะกรรมการจัดบัณฑิตเข้าประจำที่นั่ง 
         วันที่ 12 กันยายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่ลำเลียงปริญญาบัตรตามบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา  2563-2564 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เชิญและลำเลียงปริญญาบัตร จำนวน 1,454 ฉบับ จากจำนวนทั้งสิ้น 1,470 ฉบับ