situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การรับเอกสารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบอนุมัติ 28 พ.ย. 2566)

      ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวน 7 รายนั้น มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

      1. ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา ดังนี้
              1.1 ผู้ประสงค์จะขอรับด้วยตนเอง ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2
              1.2 ผู้ประสงค์จะขอรับทางไปรษณีย์ ให้แจ้งที่อยู่และหลักฐานการชำระค่าฝากส่ง ทางเว็บไซต์ “บันทึกการจัดส่งเอกสาร” ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เอกสารจะส่งออกให้ผู้รับทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป (โปรดอ่าน “คู่มือการใช้ระบบการจัดส่งเอกสาร” อย่างละเอียด) เอกสารทางการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ

      2. ให้บันทึกรายละเอียดของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทางเว็บไซต์ "ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์"  และให้ติดตามกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     หมายเหตุ : กรณีเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ส่งไม่ถึงปลายทาง เนื่องจากความผิดพลาดในการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้องให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 เพื่อขอรับด้วยตนเองและต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
โดย sangpetch